Στατιστικά

Αναγνώστες

Αν σας αρέσει το blog μας

Αγγελίες - Adespoto.Gr

Από το Blogger.

Πόσο καλοί/ές είσαστε στη πρωινή βόλτα...!?!?!?

Τελευταία Νέα - Recent News

FB Group:
Ο Σκύλος Μου Κι Εγώ - My Dog And I

BLOG:
http://oskilosmoukiego.blogspot.com/

Αν παρατηρηθεί και από εσάς ότι ο τίτλος “5ος διαγωνισμός για Καλό Καλοκαίρι: Κερδίστε έναν οδηγό ή ένα ονυχοδρόμιο απο το Pet Shop Snoopy” εμφανίζεται σε άσχετες αναρτήσεις, οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα (υποθέτω) του Blogspot και γι’ αυτό όταν ανέβασα αυτή την ανάρτηση μου άλλαξε μερικούς τίτλους από παλαιότερες αναρτήσεις.
Κοιτάζω να τα διορθώσω ένα ένα...

Ευχαριστώ για τη κατανόηση σας.
Αλέξανδρος Καπελλάκης
Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

PostHeaderIcon Κρήτη: Πετ σοπ πουλά προστατευόμενο πτηνό και ο ιδιοκτήτης αθώωθηκε με ένα απλό πρόστιμο

Κρήτη: Πετ σοπ πουλά προστατευόμενο πτηνό και ο ιδιοκτήτης αθώωθηκε με ένα απλό πρόστιμο!Επώνυμη καταγγελία- Διαμαρτυρία όπως την λάβαμε στο email του adespoto.gr. ''Ονομάζομαι Στεφανάκη Γεωργία του Μιχαήλ κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης.
......
Ως απλός ευαισθητοποιημένος πολίτης που επιθυμεί να ζει σε μια ευνομούμενη και πολιτισμένη χώρα σας ενημερώνω για τα παρακάτω περιστατικά και για τα οποία ζητώ υπεύθυνες απαντήσεις των αρμοδίων εμπλεκομένων. Ύστερα από την ονομαστική καταγγελία μου με την ιδιότητα της εκπροσώπου του Ε.Κ.Π.Α.Ζ και της προέδρου της Ζωόφιλης Δράσης σε βάρος PET SHOP της πόλης μας , για την παράνομη κατοχή και εμπορία άγριου νυκτόβιου πτηνού του είδους NYCTEA SCAΝDIACA , που ανήκει στο πίνακα Α του κανονισμού (ΕΚ) 398/97 και που διέπεται Παγκόσμια από το αυστηρότερο καθεστώς προστασίας που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο της Σύμβασης CITES και απαγορεύει ξεκάθαρα την εμπορία και κατοχή της , το εν λόγω προστατευόμενο πτηνό , -κατόπιν της καταγγελίας μου- ως ήταν φυσικό κατασχέθηκε άμεσα από το τμήμα CITES του Δασών Ηρακλείου. Αξιοσημείωτο μάλιστα είναι ότι το πτηνό που βρέθηκε στην κατοχή του ιδιοκτήτη δεν έφερε καν δακτύλιο σημάνσεως ενώ το τιμολόγιο της υποτιθέμενης νόμιμης αγοράς του περιέγραφε πτηνό που διέθετε συγκεκριμένο κώδικα σήμανσης CITES (δακτύλιο)!

Στη συνέχεια η NYCTEA SCAΝDIACA παραδόθηκε για φιλοξενία στο ΕΚΠΑΖ Αίγινας και σχηματίστηκε δικογραφία κατά του κατόχου της και ιδιοκτήτη του PET SHOP.

Στον εν λόγω επιχειρηματία -ιδιοκτήτη του PET SHOP επιβλήθηκε και βεβαιώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης Διοικητικό πρόστιμο για την παράνομη κατοχή χωρίς δακτύλιο του άγριου προστατευομένου από τα CITES πτηνού NYCTEA SCAΝDIACA σύμφωνα με το υπ αριθμ 898/2010 έγγραφο - Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης και την επιβολή Διοικητικού προστίμου βασισμένη στα κάτωθι

1.Τις διατάξεις του Ν.2055/1992 ΄΄Κύρωση Σύμβασης διεθνούς εμπορίας ειδών άγριας πανίδας & χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν με τα Παραρτήματα I & II αυτής΄΄

2.Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 338/97 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

3.Τις διατάξεις του Ν.2637/1998 άρθρα 57 και 58

4.Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 ΄΄Διοίκηση-Οργάνωση Στελέχωση της Περιφέρειας ΄΄

5.Την με αριθμό 331794/12-3-1999 Κοινή Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 99098/5881/16-10-2006 Κοινή Απόφαση των Υπουργών: Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

6.Τον Ν.3208/2003 άρθρο 20

7. Το με αριθμό 2172/20-5-2010 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου και το με αριθμό 198707/1804/21-5-2010 έγγραφο του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΄΄Παροχή οδηγιών για υπόθεση παράνομης κατοχής ζωντανού δείγματος χιονόγλαυκας (Nyctea scandiaca)

8. Το με αριθμό 441/21-5-2010 έγγραφο που αφορά την γνωστοποίηση της παράβασης και των στοιχείων του επιχειρηματία με έδρα την Αθήνα στην αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή CITES Περιφέρειας Αττικής και το με αριθμό 1655/21-7-2010 έγγραφο – απάντηση της Περιφέρειας Αττικής για οφειλόμενες ενέργειες του Δασαρχείου Πεντέλης.

9.Το με αριθμό 3006/7-7-2010 έγγραφο Δ.Δ.Ηρακλείου που αφορά την προτεινόμενη επιβολή διοικητικού προστίμου

10. Το με αριθμό 716/26-8-2010 έγγραφο σχετικό με την υποβολή αντιρρήσεων στην Επιβολή Διοικητικού Προστίμου.

11. Το με αριθμό 3905/15-9-2010 έγγραφο Δ.Δ.Ηρακλείου σχετικό με τις αντιρρήσεις του ιδιοκτήτη στην Επιβολή Διοικητικού Προστίμου.

12.Την με αριθμό 6730/12-8-2003 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης ΄΄Ορισμός Εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής ΄΄Με εντολή Γενικού Γραμματέα΄΄ αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Δ/ντή, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Προϊσταμένους τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης.

"Επιβάλλουμε την ποινή των εξακοσίων Ευρώ ως διοικητικού προστίμου ,υπέρ Δημοσίου ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού στον ΧΧ Ηρακλείου, (pet-shop ΧΧ) διότι όπως προέκυψε από την υποβληθείσα αλληλογραφία κατείχε παράνομα στο κατάστημα του σε κλουβί ένα ζωντανό πτηνό,του είδους Nyctea Scandiaca.

Το είδος αυτό περιλαμβάνεται στον πίνακα Α του Καν. (Ε.Κ) 407 και στο παράρτημα II της Σύμβασης cites όπως ισχύουν σήμερα και διέπεται από το αυστηρότερο καθεστώς προστασίας που προβλέπει το θεσμικό πλαισιο της παραπάνω Σύμβασης.

Οι έγγραφες αντιρρήσεις που υπέβαλλε ο ιδιοκτήτης δεν αποδεικνύουν το δικαίωμα νόμιμης κατοχής του συγκεκριμένου πτηνού. (Η ποινή που επιβάλλεται είναι η μικρότερη που προβλέπεται από τον σχετικό νόμο διότι η παράβαση διαπράχθηκε για πρώτη φορά και ο κ Χ συνεργάστηκε με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη της επίδοσης της.

Η Δ/νση Δασών στην οποία αποστέλλεται η παρούσα σε 2 αντίτυπα παρακαλείται για την επίδοση του ενός στον ενδιαφερόμενο και υποβολή σε μας του σχετικού αποδεικτικού επίδοσης.

Επισημαίνουμε ότι για την υπόθεση εκκρεμούν οφειλόμενες ενέργειες του Δασαρχείου Πεντέλης που αφορούν τον επιχειρηματία με έδρα την Αθήνα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ"


Στην εκδίκαση της ποινικής δίκης κατά του έμπορα κατόχου του άγριου πτηνού NYCTEA SCAΝDIACA , που πραγματοποιήθηκε στο μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, ο κάτοχος κρίθηκε αθώος έλλειψη δόλου και διατάχτηκε μάλιστα η απόδοση του κατασχεθέντος στον ιδιοκτήτη !!!!

Το πρώην «κατασχεμένο» άγριο πτηνό επεστράφη στο κάτοχό του και ευρίσκεται ξανά προς πώληση στο ίδιο pet shop και ούτε γάτα ..ούτε ζημιά !


Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου ισχυρίστηκε ότι :

α)σύμφωνα με εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν εφαρμόζεται η Κ.Υ.Α 99098/5881/16-10-2006(ΦΕΚ 1570 Α /26-10-2006) για τα είδη που έχουν εισαχθεί και κατέχονται στην Ελλάδα πριν την έναρξη ισχύος της, και ότι

Β) το άρθρο 9 α αναφέρεται για είδη του πίνακα Α και Ι του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 338/1997 και της Σύμβασης CITES αντίστοιχα και όπως φαίνεται στο Παράρτημα 2 της Κ.Υ.Α 99098/5881/16-10-2006, στον Πίνακα , το είδος NYCTEA SCADIACA (II) είναι είδος του πίνακα Α και ΙΙ και όχι Α και Ι.

1)Ερωτώ ποία είναι η Εγκύκλιος διαταγή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που ο Συνήγορος υπερασπιστής κατέθεσε στο δικαστήριο με την οποία εξαιρεί ένα ζωντανό πτηνό που ανήκει σε είδος που περιλαμβάνεται στο πίνακα Α του κανονισμού (ΕΚ) 398/97 και που διέπεται Παγκόσμια από το αυστηρότερο καθεστώς προστασίας που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο της Σύμβασης CITES και βάση αυτής εδόθη δικαίωμα επιστροφής . Η ύπαρξη της «επικαλούμενης» Διάταξης από το Συνήγορο εάν υφίσταται .. έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις του Ν.2055/1992 ΄΄Κύρωση Σύμβασης διεθνούς εμπορίας ειδών άγριας πανίδας & χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν με τα Παραρτήματα I & II αυτής, Σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία (Ν.2637/1998), με τον Κανονισμό (ΕΚ)398/97, την κοινή Υπουργική Απόφαση 99098/5881/16-10-2006 ΥΠ.Α.Α.Τ (‘Άρθρα 9 και 10), την Εγκύκλιο 99175/5196/19-9-2007 του ΥΠ.Α.Α.Τ ,και την Εγκύκλιο 103361/2460/ 15-7-2009 του ΥΠ.Α.Α.Τ.

2) Πως γίνεται να επιστρέφεται ένα άγριο προστατευόμενο πτηνό Nyctea Scandiaca το οποίο ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ που αυτό και μόνον επιβάλει την κατάσχεσή του !


3)Κατά της υπ αριθμ 6929/2011 αθωωτικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου ουδέποτε ασκήθηκε έφεση παρότι εζητήθη με το υπ αριθμ πρωτοκόλλου 1831 και με φέρουσα ημερομηνία 18-05-2011 έγγραφο του Δ/ντή Δασών Ηρακλείου προς την Εισαγγελία Ηρακλείου έτσι η απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη .Ερωτώ ποίος έπρεπε να εφεσιβάλει την συγκεκριμένη απόφαση και για ποιους λόγους δεν ασκήθηκε η έφεση...


http://www.adespoto.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3224:kriti-pet-sop-poyla-prostateyomeno-ptino-kai-o-idioktitis-athoothike&catid=35:generalnews&Itemid=67

Γαυγoκούτι - Shoutbox:

Εδώ γελάμε!

Εδώ γελάμε!
Grrrrr!

Άλλα ιστολόγια